วท.อุบลฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัย บ้านเรือนประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วท.อุบลฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัย บ้านเรือนประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ และนางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัย บ้านเรือนประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนท่ากอไผ่ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายเจริญพร เจตอธิการ นายโชคชัย แสนโท นายศักดิ์สิทธิ์ จันทแสง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิกระจกเงา ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป