รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565
ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี