วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการการจัดการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการการจัดการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับ นางสาวสุนันธนา ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะ ในโอกาสที่ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ณ อาคาร ๓ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาคาร ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยมี นายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นคณะกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป