วท.อุบลฯ การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)”

วท.อุบลฯ การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)”

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)” ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป