การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา และผู้แทนข้าราชการครู เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป