คณะกรรมการเหล่ากาชาดอุบลฯ เข้าตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด๊จพระกนิษฐานิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการเหล่ากาชาดอุบลฯ เข้าตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด๊จพระกนิษฐานิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม นายดุรงฤทธิ์ ฤกษ์ดี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาโยธา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการใช้เงินทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับทางนักศึกษาอีกด้วย