วท.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันศริสต์มาส

วท.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันศริสต์มาส

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันศริสต์มาส พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพทางด้านภาษาต่างประเทศ ต่อไป