งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ ในการดำรงตำแหน่ง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานรายการต่างๆ ต่อไป