การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ข้าราชการครู ครูผู้ทรงคุณค่า พนักงานราชการ(ครู) และครูอัตราจ้าง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้มีนายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาประชาสัมพันธ์การจัดงานศึกมวยการกุศล ธารน้ำใจศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากพี่สู่น้องอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อแจ้งนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป