กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหาร ครู กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคมกฤษฏ์ บุญมี กรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง