การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมบัวฟ้า โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป