สอจ.อุบลฯ ประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สัญจร ครั้งที่ 4

สอจ.อุบลฯ ประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สัญจร ครั้งที่ 4

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สัญจร ครั้งที่ 4 ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อน 5 นโยบายหลัก 11 นโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงสร้างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี การวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานต่อไป