ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 62

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 62

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการได้รับทราบถึงกระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี