ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและภูมิปัญญารักษ์ภาษาอีสาน

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและภูมิปัญญารักษ์ภาษาอีสาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและภูมิปัญญารักษ์ภาษาอีสาน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณอาคารเรียน 5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี