กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

(ข่าว ปสช.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ที่ต้องกักตัวได้ใช้ประโยชน์ต่อไป