วท.อุบลฯ ดำเนินโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อาชีวะ ช่วยประชาชน

วท.อุบลฯ ดำเนินโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อาชีวะ ช่วยประชาชน

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อาชีวะ ช่วยประชาชน ณ หมู่บ้านเสาวลักษณ์ริมมูลน้อย (หลังประกันสังคม) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fit it Center) ถาวร ได้นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้บริการซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร เครื่องยนต์ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป