วท.อุบลฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ๒๕๖๖ หลักสูตรช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

วท.อุบลฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ๒๕๖๖ หลักสูตรช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ จันทร์งามหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ๒๕๖๖ หลักสูตรช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ และนายกฤตพัสต์ จันทมาตร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีเมืองใหม่ กล่าวพบปะและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง