การลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิศเซส เอกเซีย จำกัด และบริษัท เรวีม่า เอเซีย แปซิฟิก จำกัด

การลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิศเซส เอกเซีย จำกัด และบริษัท เรวีม่า เอเซีย แปซิฟิก จำกัด

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิศเซส เอกเซีย จำกัด และบริษัท เรวีม่า เอเซีย แปซิฟิก จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธาน อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักความร่วมมือ เข้าเยี่ยมชมและหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสาขาวิชาช่างอากาศยานต่อไป