ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชา และตกค้างที่ยังเรียนไม่ครบ ตามมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยเฉพาะนักเรียน นีักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ให้ สแกน QR Code กรอกข้อมูลแสดงความจำนงขอลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ที่แนบมานี้ หรือกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างนี้ >>>คลิก<<<