พิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2563

พิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน “ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ จุดให้บริการ ปตท.บ้านปลาดุก (บริษัท อุบล-ตระการ ปิโตรเลียม จำกัด) เปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๐.๓๐ น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนทั่วไปที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้การตรวจเช็ค ซ่อม รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก บริษัท อุบล-ตระการ ปิโตรเลียม จำกัด นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ อาทิ เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด, บริษัทเกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด, บริษัทอีซูซุ ภาคอีสาน (อุบลตังปัก) จำกัด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อีกทั้งประชาชนผู้เดินทางสัญจรตามท้องถนนได้ให้ความสนใจและใช้บริการเป็นอย่างมาก