เข้าแถวพบปะนักเรียน นักศึกษา ปวช. ๑

เข้าแถวพบปะนักเรียน นักศึกษา ปวช. ๑

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติขึ้นกล่าวให้โอวาทและพบปะคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้า เสาธง โดยเช้าวันนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ ทุกแผนกวิชา เพื่อชี้แจงกำหนดการ เข้าร่วมกิจกรรม เข้าแถวหน้าเสาธง และการปฏิบัติตนของนักเรียน ในการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ