วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑.หุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ทีม Ubon Techcom ผลงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มี นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน เป็นครูผู้ควบคุมทีม ๒.หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์อาชีวศึกษา ทีม Anti Disease ผลงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มี นายชวาล แข็งแรง เป็นครูผู้ควบคุมทีม และ๓.หุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา ทีม ต้นเทียนพรรษา UTC ROBOT ผลงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มี นายทรงศักดิ์ สัตนาโค เป็นครูผู้ควบคุมทีม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมต่อไป