รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ห้อง Smart Classroom อาคาร 2 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564