โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนน การจราจร และโทษของยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนน การจราจร และโทษของยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนน การจราจร และโทษของยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล นำคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดาบตำรวจณัชพล ผลคำเจริญ และชุดจิตอาสา จากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเคารพกฎ กติกา มารยาท ในการใช้รถใช้ถนน และได้รับรู้ถึงความอันตรายของยาเสพติดด้วย