แผนเผชิญเหตุ วิทยาลัยเทคนิตอุบลราชธานี กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในสถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุ วิทยาลัยเทคนิตอุบลราชธานี กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในสถานศึกษา