แผนกวิชาการบัญชี วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาการบัญชี นำตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี (ปวส.) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง