โครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด ทั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์ จาก ด.ต.ณัชพล ผลคำเจริญ ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาหมู่จราจร สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดการจัดการอบรม