วท.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ (MOU) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกีด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส ๑๙๙๗

วท.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ (MOU) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกีด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส ๑๙๙๗

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส๑๙๙๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ คำศรี หุ้นส่วนผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส๑๙๙๗ ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือการฝึกอาชีพสำหรับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป