โครงการจัดทำเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด 19) ณ ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการจัดทำเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด 19) ณ ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เดินทางไปมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวนทั้งสิ้น 5 เครื่อง ในโครงการจัดทำเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด 19) ณ ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ในครั้งนี้