พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นการปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นการปฐมนิเทศของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา๒๕๖๗
#PRวทอุบลฯ