การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษา “อาชีวศึกษา” ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษา “อาชีวศึกษา” ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษา “อาชีวศึกษา” ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้มีนายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป