รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการทำความสะอาดตามจุดต่างๆ การทาสีขอบทางเท้า ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย