วท.อุบลฯ จัดพิธีมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 3 ลำ ให้แก่ อบต.หนองบ่อ อบต.หนองกินเพล และชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ชมรมมดอีสาน

วท.อุบลฯ จัดพิธีมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 3 ลำ ให้แก่ อบต.หนองบ่อ อบต.หนองกินเพล และชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ชมรมมดอีสาน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน ๓ ลำ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน ๑ ลำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จำนวน ๑ ลำ และชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ชมรมมดอีสาน (มจธ.) จำนวน ๑ ลำ ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเรือท้องแบนอลูมิเนียมดังกล่าวจัดทำขึ้นโดย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายใต้โครงการชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ชมรมมดอีสาน(มจธ.) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ และชมรมมดอีสาน(มจธ.) ในการนี้มี นายพินิจ ส่งเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นายบุญเรือง ศรไชย พร้อมด้วยนายประยูร มณีเนตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และนายบัณฑิต อมรสิน ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตัวแทนชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ชมรมมดอีสาน (มจธ.) เป็นตัวแทนรับมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม นอกจากนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตต่อไป