ขอแสดงความยินดีกับคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา