แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดทำและส่งมอบเก้าอี้ จำนวน ๖๐ ตัว ให้กับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดทำและส่งมอบเก้าอี้ จำนวน ๖๐ ตัว ให้กับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดำเนินการจัดทำและส่งมอบเก้าอี้ จำนวน ๖๐ ตัว ให้กับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยมี นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ และนายธานินทร์ สันตะวงษ์ ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเก้าอี้ชุดเดิมเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้ขอความอนุเคราะห์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ให้ดำเนินการจัดทำเก้าอี้ในครั้งนี้