ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นผู้มอบทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นผู้มอบทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย ไชยวิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ซึ่งทุนดังกล่าว ทางชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ได้มอบให้ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน ๒ ทุน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จำนวน ๒ ทุน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จำนวน ๒ ทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม ทั้ง ๓ สถานศึกษาต่อไป