กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความสำคัญของการลงทะเบียนเรียน และถือโอกาสนำครูพิเศษสอนใหม่ จำนวน ๘ คน แนะนำตัวแก่นักเรียน นักศึกษา ในการนี้มี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง