รับมอบอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์

รับมอบอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท เกรทเตอร์ลักซ์ซูรี่ เซอร์วิสเซสจำกัด ซึ่งดำเนินการธุรกิจบริการยานยนต์ รับซ่อมและซื้อขายอะไหล่รถยนต์เล็กซัส และรถนำเข้าโตโยต้า ได้มอบอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์เก่า เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ รวมมูลค่า ๑๓๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ แผนกวิชาเครื่องกล โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาเครื่องกล ร่วมรับมอบอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์เก่าดังกล่าว