โครงการทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก กองสาธารณสุข องค์การบริหาส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจถึงความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และสามารถแสดงทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้