การประรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานครั้งที่ 1/2565

การประรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานครั้งที่ 1/2565

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และถือโอกาสกล่าวแสดงความยินดีกับ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวดุษฎีพร ดวงศรี หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ย้ายมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรที่มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายณัฐวรรธน์ เกษกุล แผนกวิชาโยธา นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม แผนกวิชาช่างยนต์ และนายธรีวัฒน์ ศรีกะกุล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมโดมน้อย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง