วท.อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จับมือลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วท.อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จับมือลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอาทิตยา เต็งไตรสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียน การสอน ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ และมีความรู้ ฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีระเบียบวินัย ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป