โครงการอบรมคุณธรรม นำชีวิต

โครงการอบรมคุณธรรม นำชีวิต

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรม นำชีวิต โดย ท่านพระครูปลัดกรุงศรี จารุภาณี เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนชี เป็นพระธรรมวิทยากร เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียน นักศึกษา รู้และเข้าใจหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกความเป็นไทยและมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี