ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน

ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายวัฒนกร ไชยพล หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน