วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ เข้าดำเนินการประสานงานนายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เพื่อลงพื้นที่สำรวจหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี