พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี

พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา/ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ได้นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี