การประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน

การประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private-Partnership: PPP) ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรายงานติดตามข้อมูล การประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนฯ ตามแบบฟอร์มข้อมูลการประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และประชุมเพื่อพิจารณาถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) อีกด้วย
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ
#PRวทอุบลฯ
ขอขอบคุณภาพจาก #งานประชาสัมพันธ์_วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด #ประชาสัมพันธ์ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี