เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าชมรมดนตรีพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช. หรือ ปวส.

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าชมรมดนตรีพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช. หรือ ปวส.

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าชมรมดนตรีพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ปวช. หรือ ปวส. ผู้ที่มีความสนใจ มีความสามารถ และกล้าแสดงออก
สนใจสมัครด้วยตนเองติดต่อได้ที่ อ.อนุสรณ์ จารุกมูล โทร.0803640026 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หรือ สแกน QR CODE ลงทะเบียนเป็นสมาชิก