ประชุมรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประชุมรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับบทบาทสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในระบบการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System) โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา