ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒