การประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม การดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป